سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس جندقی علایی – کارشناسان گروه GIS دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه آهن
عباس صفای کفاش – کارشناسان گروه GIS دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه آهن

چکیده:

دستیابی به یک سیستم اطلاعات مکانی ( GIS) در راه آهن از جمله اهدافی است که از مدتها قبل نیاز به آن بطور محسوسی در مدیران مجموعه راه آهن ایجاد گردیده است . بر همین اساس تیم عملیاتی تقریباً کاملی تشکیل شد و اطلاعات مکانی درحد ایجاد لایه های پایه گرافیکی و اطلاعات متناظر توصیفی برداشت و به نرم افزارARCVIEW وارد گردیدمحک زنی و ایجاد سیستم نمونه بعنوان کاربرد کوتاه مدت GIS جهت آزمودن قابلیت های عرصه و کاربرد برنامه ریزی شده تعریف می شود ارزیابی و تحلیل نیازها ، وضعیت ، امکانات ، سرعت ، هزینه ، زمان و میزان همکاری ، مقبولیت،اهمیت اطلاعات پایه در نزد کارشناسان ، موانع دستیابی به اطلاعات گرافیکی مناسب ، صحیح و دقیق همراه با تحلیل به کمک مدلها ، بررسی میزان تأثیر در واحدهای کاربر را می توان بخشی از موارد دست یافته در پروژه دانست