سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی عسکری زمانی – دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشجوی دکتری
سیدعلی سیدباقری – کارشناس ارشد هیدرومتالورژی
رامز وقار – استاد
جعفر صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف ازاین پژوهش انحلال میکروبی کانه کالکوسیتی معدن مس دهانه سیاه واقع در استان خراسان بوده است برای این منظور گونه هایی از باکتریهای تیوباسیلوس فرواکسیدان thiobacillus ferrooxidans از معادن مس دهانه سیاه و سرچشمه جداسازی شده و بروش ظروف لرزان shking fask بر کانی مس معدن دهانه سیاه اثر داده شده اند علاوه بر برسی اثر سویه های مذکور اثر افزودن پیریت و سولفات اهن دوظرفیتی بر محیط کشت نیز مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از ان است کهاستفاده از باکتری بومی منطقه دهانه سیاه در مقایسه با باکتری بومی سرچشمه منجر به افزایش نسبی بازیابی مس شده است افزودن پیریت یا سولفات اهن منجر به افزایش مقدار انحلال مس و کوتاه تر شدن زمان انحلال مس ازاین کانی شده است همچنین افزودن پیریت در مقایسه با افزودن سولفات اهن نقش موثرتری در انحلال میکروبی اینکانی داشته است.