سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی عسکری زمانی – دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشجوی دکتری
سیدعلی سیدباقری – کارشناس ارشد هیدرومتالورژی
رامز وقار – استاد
محسن صارمی – دانشیار

چکیده:

هدف از این پژوهش ارزیابی میزان توانایی باکتریهای بومی منطقه سرچشمه در انحلال میکروبی کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه و بررسی میزان فرسایش نسبی مقاومت این باکتری ها به تحمل مولیبدن محلول بوده است برای این منظور گونه ای از باکتریهای تیوباسیلوس فرواکسیدان thiobacillus ferrooxidans از پسابهای معدن مس سرچشمه جداسازی شده و به روش ظروف لرزان shking flask بر کنسانتره مولیبدنیت اثر داده شده اند نتایج حاصل از این بررسی حاکی از ان است که مجاورت درازمدت باکتریهای مورد نظر در محیطهای حاوی مولیبدن این منطقه منجر به افزایش نسبی مقاومت این باکتریها تا حدود ۱۴۲PPM مولیبدن محلول گردیده است. حال آنکه حداکثر مقدار گزارش شده برای این گونه ها تاکنون ۹۰PPM میباشد.