مقاله انحلال يک ماده رنگزاي مونو آزو ديسپرس نفتاليميد در حضور مواد فعال سطحي دو قلوي کاتيوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: انحلال يک ماده رنگزاي مونو آزو ديسپرس نفتاليميد در حضور مواد فعال سطحي دو قلوي کاتيوني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده رنگزاي ديسپرس
مقاله حلاليت
مقاله سطح فعال هاي دوقلوي كاتيوني
مقاله رنگرزي
مقاله خواص ثباتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرنجيگ كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي كياخاني موسي
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني بقا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انحلال يك ماده رنگزاي مونو آزو ديسپرس بر پايه نفتاليمد حاوي گروه استر در حضور مواد فعال سطحي كاتيوني مونومري (DTAB) و دو قلو مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه قدرت انحلال ماده رنگزاي مورد بررسي در مايسل هاي مواد فعال سطحي كاتيوني دو قلو بيشتر از نمونه مرسوم مونومري مي باشد. مطالعه اسپكتروفوتومتري ناحيه مريي نشان داد كه طيف جذبي و طول موج بيشينه جذب ماده رنگزاي ديسپرس در حضور مايسل هاي سطح فعال هاي دوقلو بسيار شبيه رفتار جذبي در حلال اتانول است. توانايي انحلال به شدت وابسته به ساختار مواد فعال سطحي و طبيعت مايسل هاي آنها مي باشد. جذب ماده رنگزاي ديسپرس بر روي پارچه هاي پلي استري در حضور سطح فعال هاي كاتيوني به اين صورت است: DTAB>12-4-12>14-414 كه مجددا قدرت حل كنندگي بالاتر سطح فعال هاي دوقلو را حتي در دماهاي بالا نشان مي دهد.