سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک غفاری – شرکت ایران ترانسفو موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
حسین محسنی – دانشگاه تهران ، دانشکده فنی

چکیده:

ترانسفورماتورهای قدرت با اتصال مثلث در سمت فشارقوی که از کلید تنظیم ولتاژ تحت بار On Load Tap )changerاستفاده می کنند در شبکه برق خوزستان استفاده می شود . در این مقاله مشکلات طراحی چنین ترانسفورماتورهایی با درنظرگرفتن آزمون ضربه بررسی شده و در جهت بهبود طراحی و انتخاب OLTC چنین ترانسفورماتورهایی دو روش مناسب پیشنهاد شده است