سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا سادات حسینی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
علی امامی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مهدی هاشمی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
صغری پرندشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این مقاله نتایج آزمون تعیین تلفات الحاقی و تلفات برگشتی همتافتگر و واتافتگر نوری، از ادوات اصلی سیستم انتقال WDM، ارائه شده است. آزمایشات برطبق استاندارد آزمون معتبر انجام شده و نتایج حاصله انطباق خوبی با مقادیر مندرج در برگه مشخصه ادوات مورد آزمون و همچنین استاندارهای مشخصات مربوطه، دارند. برای انجام این آزمون از پیونده نوری CWDM که با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات ساخته شده، استفاده شده است.