سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلیتکنیک تهران ) ایران
عبدالعلی عبدی پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلیتکنیک تهران ) ایران
مصطفی عزیزی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلیتکنیک تهران ) ایران
محمدرضا مدرسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلیتکنیک تهران ) ایران

چکیده:

اینجا، برای اندازهگیری ثابت دیالکتریک مواد، از روش دو نقطهای با حل معادله ی غیرجبریاستفاده شده است . معادلهی غیرجبری توسط شبیه ساز MATLAB حل شده است . سیال بودن مادهی مورد آزمایش که در اینجا روغن ترانس است، باعث میشود که در بیشتر موارد، اگر تمهید خاصی در نظر گرفته نشود، دقت اندازهگیریها پایین آید . روش اندازهگیری که در این مقاله آورده شده است، برای اولین بار در اندازهگیری ثابت دیالکتریک مایعات مورد استفاده قرار میگیرد و نتایج مناسبی برای طبقهبندی مواد فراهم میکند و دقت اندازهگیری را به دلیل مقاومت آن در برابر خطا به طور قابل ملاحظه ای نسبت به روشهای موجود، بالا میبرد . یکی از مزایای این روش سادگی آن و در دسترس بودن تجهیزات لازم برای آزمایش در اکثر آزمایشگاههای مایکروویو است . برای کمتر شدن خطا تمهیداتی در نحوه برقراری ستآپ در نظر گرفته شده است . نتایج به دست آمده سازگاری خوبی را با صفحه داده ها ۲ و دیگر کارهای انجام شده در این زمینه نشان میدهد