سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیمراد شریفی – استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
کریم آذربایجانی – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
حمید محمدی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

بهره وری فرهنگ و نگرش هوشمندانه انسان به کار وزندگی است به گونهای که بتواند، در راستا ی دست یابی به هدفهای مادی و معنوی خویش، بهترین دستاوردها را داشته باشد. بهره وری بر پد یده ها ی دیگر ی همچون رقابت دربازارهای جهان ی، توزی ع عادلانه درآمد، بالا بردن سطحاستانداردهای زندگی و حتی قدرت سیاس ی ی ک کشور اثرمثبت دارد. با این حال، بررسی در این زمینه ن یازمند آگاهی درباره روند تحولات آن می باشد. در این مقاله رشد بهرهوری کل عوامل از طریق شاخص دیویژیا برای شرکت های برق منطقه ای و تجزیه آن به اثر مقیاس و تغییر فنی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرکتهای فعال در صنعت برق در مرحله بازده مقیاس فزاینده هستند . رشد بهره وری کل1374 در – 8 درصد طی سال های 87 / عوامل با میانگین 8صنعت برق ایران همراه بوده است. اثر تغییر فنی و اثر صرفه-های مقیاس به ترتیب 43 % و 57 % از رشد بهره وری کل عوامل را در بر گرفتهاند. در میان شرکتهای برق منطقه ای،12 درصد، بالاترین / سیستان و بلوچستان با رشد بهره وری 4میزان رشد را داشته است و شرکتهای آذربایجان و خراسان6 درصد کمترین رشد بهره وری را داشته اند.