مقاله اندازه بهينه بلورک هاي رنگدانه فتالوسيانين مس در فيلم هاي نازک گيرنده هاي نوري آلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اندازه بهينه بلورک هاي رنگدانه فتالوسيانين مس در فيلم هاي نازک گيرنده هاي نوري آلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيرنده هاي نوري
مقاله پراش پرتوهاي X
مقاله پهن شدگي خطوط پراش
مقاله ريزساختار
مقاله فتالوسيانين مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عقدايي سيدروح اله
جناب آقای / سرکار خانم: اژييان رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهينه سازي کيفيت فيلم هاي نازک گيرنده هاي نوري آلي از مهمترين مباحث در زمينه درام هاي زيراکس و چاپگرهاي ليزري به شمار مي آيد. يکي از عوامل موثر در آن، اندازه دانه هاي مواد تشکيل دهنده لايه توليدکننده حامل بار مي باشد. در نخستين بخش اين پژوهش با استفاده از پراش پرتوهايX ، اندازه بلورک ها و کرنش شبکه نمونه آسيا نشده فتالوسيانين مس و نمونه آسيا شده آن در مدت زمان هاي ۱۸۰،۹۰ و ۲۷۰ دقيقه به روش واريانس تعيين شده است. اين نمونه ها در لايه توليدکننده حامل هاي بار درگيرنده هاي نوري زيراکس به کار برده و کيفيت اين گيرنده ها با يکديگر مقايسه شده است. در بخش ديگر با استفاده از پراش پرتوهايX ، ريزساختار نمونه هاي آسيا شده فتالوسيانين مس در مدت زمان هاي ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰، ۳۶۰ و ۶۰۰ دقيقه به روش واريانس تعيين و مقدار بهينه اندازه بلورک هاي فتالوسيانين مس (در فيلم هاي نازک گيرنده هاي نوري) معرفي شده است.