سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا فخارزاده جهرمی – دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده علوم، گروه ریاضی
صدیقه طوبانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

هدف ارائه روشی عملی برای بهینه اجسام دوار سه بعدی در حالت کلی به کمک اندازه ها است بطوریکه جسم دارای خواص فیزیکی مطلوبی باشد. بر مبنای تواناییهای اندازه ها، روشی برای یافتن یک منحنی هموار و ساده بصورت تابعی مطلقا پیوسته ارائه خواهد شد که از دوران آن حول محور x جسم مطلوب حاصل خواهد شد. این روش قابلیت کاربردی در طراحی اجسام متقارن دورا بعنوان دامنه سیستمهای مختلف را نیز دارا است.