مقاله اندازه گيري آزمايشگاهي تاثير متغيرهاي مختلف بر بهره توليد دوده صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري آزمايشگاهي تاثير متغيرهاي مختلف بر بهره توليد دوده صنعتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوده صنعتي
مقاله بهره توليد
مقاله متان
مقاله پروپان
مقاله استيلن
مقاله گازوييل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشيرنژاد کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: هروي حميد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح هروي دانيال
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر متغيرهاي مختلف از جمله محل تزريق خوراک سوخت، دبي سوخت، نوع سوخت و طول ناحيه ورودي کوره در توليد دوده صنعتي مطالعه شده است. اندازه گيري ها در يک کوره آزمايشگاهي که بدين منظور طراحي و ساخته شده انجام پذيرفته است. غلظت دوده صنعتي خروجي از کوره به روش وزني اندازه گيري شده است. نتايج آزمايشگاهي براي چهار نوع سوخت شامل متان، پروپان، استيلن و گازوييل به دست آمده است. نتايج نشان مي دهند که بهره توليد دوده صنعتي براي سوخت هاي متان، پروپان و گازوييل نسبت به هم تغييرات کمي دارند اما بهره توليد دوده صنعتي از استيلن بيش تر از دو برابر متان، پروپان و حتي گازوييل است. نتايج هم چنين نشان مي دهند که اثر محل تزريق خوراک سوخت بر بهره توليد دوده صنعتي وابسته به هندسه محفظه احتراق سوخت اصلي است. هم چنين مشاهده شد که بهترين بازده توليد دوده صنعتي ايران براي تمام سوخت ها به جز استيلن در نسبت هم ارزي ۴ به وقوع پيوسته است.