مقاله اندازه گيري آسيب پذيري کودکان کشور در مقابل فقر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري آسيب پذيري کودکان کشور در مقابل فقر
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب پذيري کودکان
مقاله فقر
مقاله مدل لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اندازه گيري آسيب پذيري کودکان از فقر برآورد احتمال فقير شدن کودکان با توجه به ويژگي هاي اقتصادي ـ اجتماعي سرپرست خانوارهايي است که کودکان در آن ها به سر مي برند. اين سنجه مي تواند به عنوان راهنمايي براي سياست گذاران در شناسايي کودکان فقير و نيز تعيين ميزان حمايت هاي بخش عمومي عمل کند. با بهره گيري از نتايج برآورد آسيب پذيري كودكان فقير و خانواده هايشان از فقر مي توان به تخصيص مناسب كمك ها و يارانه هاي بخش عمومي به آن ها اقدام كرد.
روش شناسي: مطالعه حاضر به کمک مدل لاجيت به اندازه گيري آسيب پذيري کودکان از فقر در مناطق شهري کشور، با استفاده از داده هاي ادغام شده سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۶۳، مي پردازد و تلاش مي کند تا با توجه به ويژگي هاي سرپرست خانوارهاي محروم، احتمال فقير شدن کودکان در کل کشور را اندازه گيري كند.
يافته ها نتايج: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد با افزايش تعداد کودکان در خانوار، آسيب پذيري کودکان از فقر افزايش مي يابد. ارتقاء وضعيت تحصيلي و شاغل بودن سرپرست خانوار مي تواند به کاهش آسيب پذيري کودکان کمک کند. به علاوه سن و جنسيت سرپرست خانوار در تعيين آسيب پذيري کودکان از فقر اثر قابل ملاحظه اي دارد.