مقاله اندازه گيري اسپکتروفتومتري (UV-Vis) مقادير ناچيز ۱و۱- دي متيل هيدرازين (UDMH) در محيط مايسلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري اسپکتروفتومتري (UV-Vis) مقادير ناچيز ۱و۱- دي متيل هيدرازين (UDMH) در محيط مايسلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گيري اسپکتروفتومتري
مقاله ۱
مقاله ۱- دي متيل هيدرازين
مقاله UDMH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: چلاوي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
-۱،۱ دي متيل هيدرازين يا دي متيل هيدرازين نامتقارن ( (UDMHيکي از مشتقات هيدرازين است که به طور عمده به عنوان سوخت مايع در موشک استفاده مي شود. علاوه بر کاربرد آن در صنايع دفاعي و فضايي، اين ماده عامل رشد گياهان بوده و در سنتز شيميايي برخي از مواد و نيز تهيه مواد مورد استفاده در عکاسي کاربرد دارد. ۱،۱- دي متيل هيدرازين علي رغم اهميت آن، ماده اي بسيار سمي است که براحتي مي تواند در هنگام توليد و استفاده وارد اتمسفر شده و باعث آلودگي آب و خاک گردد. با توجه به کاربرد اين ماده و اهميت سميت آن، اندازه گيري مقادير کم آن در نمونه هاي محيطي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. در اين مقاله يک روش جديد براي اندازه گيري اسپکتروفتومتري ۱،۱- دي متيل هيدرازين بر اساس واکنش با آلدئيدهاي آروماتيک ارايه شده است. پس از بهينه سازي شرايط، روش براي اندازه گيري مقادير ناچيز ۱،۱-دي متيل هيدرازين در گستره ۰٫۴-۶٫۰mg.ml-2 خطي بوده و ميزان حد تشخيص  0.10mg.ml-2 و تکرارپذيري روش (RSD) براي ده اندازه گيري مکرر ۴۵/۱% بدست آمده است. اين روش براي اندازه گيري ۱،۱-دي متيل هيدرازين در نمونه هاي آب به کار برده شد و نتايج رضايت بخشي بدست آمد.