مقاله اندازه گيري تغييرات بهره‌وري کل عوامل توليدي صنايع بزرگ در اسانهاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري تغييرات بهره‌وري کل عوامل توليدي صنايع بزرگ در اسانهاي ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله صنايع بزرگ
مقاله بهره‌وري کل عوامل توليد
مقاله شاخص مالم کوئيست
مقاله تغييرات بهره وري
مقاله تغييرات تکنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبركياني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي پور نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ارتقاي سطح بهره‌وري به‌ عنوان يک منبع مهم در فرآيند رشد اقتصادي از سوي بسياري از کشورها، مورد توجه خاص قرار گرفته است. در ايران نيز پيش‌بيني شده است که از رشد ۸ درصدي مدنظر در برنامه چهارم توسعه، ۲٫۵ درصد آن از طريق افزايش بهره‌وري در بخشهاي مختلف اقتصادي حاصل شود و اين خود مستلزم شناخت وضعيت بهره‌وري در بخشهاي مذکور است. در همين راستا در اين مقاله سعي شده که ضمن بررسي و اندازه گيري تغييرات بهره‌وري کل عوامل توليدي در بخش صنايع بزرگ در استانهاي مختلف، نقش و سهم هر يک از اجزاي آن نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.
تغييرات در بهره‌وري کل عوامل توليدي را مي توان به دو بخش تغييرات در کارايي و تغييرات تکنولوژي تجزيه و اندازه‌گيري نمود که براي اين منظور نيز دو روش اندازه‌گيري مطرح شده است، يکي روش پارامتري و ديگري روش ناپارامتري (شاخص مالم کوئيست). در اين مقاله روش دوم که مبتني بر شاخصهاي عددي است، بکار گرفته شده است.
نتايج حاصل از اين مقاله نشان مي‌دهد که بطور کلي در بيشتر استانهاي کشور، بهره‌وري کل عوامل توليدي در صنايع بزرگ آنان طي سالهاي ۸۱- ۱۳۷۰، افزايش نسبي داشته است. بر اساس اين نتايج، متوسط ميزان تغييرات بهره‌وري کل عوامل توليدي صنايع مذکور در کل استانها، ۵ درصد بوده که ۲ درصد آن از تغييرات کارايي و ۳ درصد آن نيز از تغييرات تکنولوژي حاصل شده است. به عبارت ديگر تغييرات کارايي و تکنولوژي، هر دو اثري همسو و تقويت‌کننده بر افزايش بهره وري صنايع يادشده داشته اند.