مقاله اندازه گيري تمايل به پرداخت كشاورزان براي مقابله با سرمازدگي در شرايط وجود پديده سال آوري: مطالعه موردي پسته در شهرستان رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري تمايل به پرداخت كشاورزان براي مقابله با سرمازدگي در شرايط وجود پديده سال آوري: مطالعه موردي پسته در شهرستان رفسنجان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله سال آوري
مقاله مقابله با سرمازدگي
مقاله شهرستان رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عزت آبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، تمايل به پرداخت كشاورزان براي مقابله با سرمازدگي در شرايط وجود پديده سال آوري در محصول پسته بررسي شد. آمار و اطلاعات مورد استفاده به صورت ميداني (پيمايشي) و به كمك پرسشنامه حضوري و مصاحبه با باغداران پسته جمع آوري شد. منطقه مورد مطالعه، شهرستان رفسنجان بود و تعداد ۲۰۴ پرسشنامه تكميل شد. داده هاي مورد استفاده مربوط به سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بود. براي تجزيه و تحليل و دسته بندي اوليه اطلاعات از روش تحليل آماري استفاده شد. براي بررسي تاثير عوامل گوناگون بر ضريب تغيير عملكرد از تابع رگرسيون استفاده شد. همچنين براي اندازه گيري تمايل به پرداخت كشاورزان، تابع مطلوبيت مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه به علت وجود پديده سال آوري، سرمازدگي؛ ميانگين بلندمدت عملكرد در هكتار پسته را تغيير نمي دهد ولي باعث افزايش ريسك توليد مي شود. همچنين نتايج نشان داد كه در شرايط وجود پديده سال آوري و افزايش نيافتن ميانگين توليد به واسطه استفاده از ابزارهاي مقابله با سرمازدگي، تمايل كافي براي استفاده از اين ابزار وجود ندارد. در چنين شرايطي، استفاده ازطرح هايي چون بيمه محصول توصيه مي شود كه كل نوسانات درآمدي ناشي از سرمازدگي و سال آوري را به طور همزمان حذف كند.