مقاله اندازه گيري تمرکز موضوعي و پژوهشگران متمرکز بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري تمرکز موضوعي و پژوهشگران متمرکز بر آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله h موضوعي
مقاله h پژوهشگر
مقاله مرکز تحقيقات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اسفنجاني حافظ محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي اصل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي كوچكسرايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هسته اصلي پژوهش در دانشگاهها و موسسات علمي، گروههاي آموزشي و مراکز تحقيقاتي آن هستند که جهت ارزيابي آنها از عواملي چون تعداد استادان و دانشجويان، تعداد مقالات و ثبت اختراعات، تعداد استنادات به اين مقالات، مجله محل انتشار اين مقالات، ميزان پژوهانه هاي جذب شده و … به عنوان شاخصهاي ارزيابي استفاده مي شود.
روش بررسي: دپارتمان دانشگاهي به عنوان واحد ارزشيابي محيط فعاليت محقق در نظر گرفته مي شود اما دو خصوصيت بسيار مهم در مورد گروههاي آموزشي دانشگاهي که عبارتند از: تمرکز تحقيقاتي گروه و تعداد استاداني که بر روي اين تمرکز تحقيقاتي به فعاليت مشغول هستند در هيچ يک از ارزيابي هاي علمي مورد توجه قرار نگرفته است.
يافته ها: در اين مقاله دو شاخص جديد تحت عناوين پيشنهاد مي گردد که مي تواند به اندازه گيري کمي دو خصوصيت مورد اشاره بپردازد.
نتيجه گيري: اين دو شاخص ارزيابي و پايش مراکز و دپارتمانهاي دانشگاهي را در تمرکز موضوعات تحقيقاتي و تعدد پژوهشگران فعال در آن موضوعات امکان پذير مي سازند.