مقاله اندازه گيري تورم پايه در اقتصاد ايران مبتني بر رويکرد آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۳۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري تورم پايه در اقتصاد ايران مبتني بر رويکرد آماري
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله اقتصاد ايران
مقاله تورم پايه
مقاله رويکردي آماري
مقاله روش ميانگين مرتب
مقاله روش خارج کردن و روش مبتني بر کل توزيع قيمت
مقاله هدف گذاري تورم
مقاله اجزاي پايدار و موقتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: طيب نيا علي
جناب آقای / سرکار خانم: تشكيني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به اندازه گيري تورم پايه در اقتصاد ايران به روشهاي مختلف رويکرد آماري، به عنوان راهنمايي براي هدايت سياست پولي مي پردازد. استفاده از تورم پايه (چون علامت دهي را نسبت به اختلال افزايش مي دهد) منجر به افزايش کارايي سياست پولي مي شود. اين امر بدان دليل رخ مي دهد که تورم پايه، جزء پايدار تورم (ناشي از فشارهاي اساسي اقتصاد) را از جزء موقتي (ناشي از نوسانات فصلي و …) جدا مي کند.
نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که در اقتصاد ايران «روش خارج کردن غذا و تحصيل» مناسب ترين  روش براي اندازه گيري تورم پايه محسوب مي شود. از سوي ديگر «گروه مسکن»، جزء پايدار تورم در اقتصاد ايران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتايج حاصله براي کنترل تورم در اقتصاد ايران، اتخاذ چارچوب سياستي «هدف گذاري تورم» در قالب يک برنامه پنجساله پيشنهاد شده است.