مقاله اندازه گيري تورم پايه در اقتصاد ايران (رويکرد مبتني بر مدل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۶۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري تورم پايه در اقتصاد ايران (رويکرد مبتني بر مدل)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد آماري
مقاله هدف گذاري تورم
مقاله اجزاي پايدار و موقتي
مقاله تورم پايه
مقاله رويکرد مبتني بر مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تشكيني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر، به اندازه گيري تورم پايه در اقتصاد ايران به روش SVAR، براي دوره زماني ۸۶-۱۳۵۲، مي پردازد. ضرورت وجود تورم پايه به اين دليل است که علامت دهي را نسبت به اختلال افزايش مي دهد. استفاده از معيار تورم پايه سبب مي شود تا سياست پولي کاراتر عمل کند، زيرا سياست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتي را ناديده مي گيرد. معيار تورم پايه، مي تواند به عنوان شاخص مناسبي از روندهاي جاري و آتي تورم و هدف عملي و مناسب براي سياست پولي مورد استفاده قرار گيرد.
در اين مطالعه، تورم پايه به عنوان «جزیي از تورم اندازه گيري شده که تاثيرات کوتاه مدت تا بلند مدتي بر توليد حقيقي ندارد»، در نظر گرفته شده و براي اندازه گيري آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغير (شاخص قيمت کالاهاي وارداتي، توليد ناخالص داخلي و شاخص قيمت مصرف کننده) استفاده شده است. لازم به يادآوري است که قيودي براي شناسا کردن مدل، مبتني بر ساختار اقتصاد ايران، در مدل تحميل شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در بخش زيادي از دوره مورد بررسي، فشارهاي تورمي اساسي اقتصاد بالاتر از تورم اندازه گيري شده است. علت اين امر، رشد بالاي نقدينگي و نيز تخفيف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است.