مقاله اندازه گيري ساليسيليک اسيد پوست درختان صنوبر دلتوئيدس و اورامريکن (Populus deltoides & P. euramerican) به روش HPLC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري ساليسيليک اسيد پوست درختان صنوبر دلتوئيدس و اورامريکن (Populus deltoides & P. euramerican) به روش HPLC
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساليسيليک اسيد
مقاله صنوبر اورامريکن
مقاله صنوبر دلتوئيدس
مقاله کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركمن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: سيام شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تيره بيديان شامل جنس بيد و صنوبر مي باشد. گونه هاي مختلف اين خانواده به خصوص بيد از نظر داشتن ماده ساليسين در پوست آن داراي جايگاه خاصي در کتب طب سنتي است. شناسايي و بررسي خواص دارويي گونه هاي مختلف اين تيره گامي در جهت شکوفايي صنايع دارويي و توسعه پايدار گياهان دارويي کشور مي باشد.
هدف: اين پژوهش جهت اندازه گيري ماده ساليسيليک اسيد در پوست درختان صنوبر دلتوئيدس و اورامريکن انجام شده است.
روش بررسي: بعد از جمع آوري و خشک کردن پوست درصد کلي مواد استخراجي پوست هريک از گونه ها بر طبق استاندارد TAPPI با استفاده از حلال هاي استن٬ اتانل و آب اندازه گيري شدند و براي اندازه گيري ميزان ساليسيليک اسيد از روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا استفاده شده است.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که کل مواد استخراجي پوست درختان صنوبر دلتوئيدس و اورامريکن به ترتيب ۱۲٫۲ و ۱۷٫۷ درصد وزن پوست است. کروماتوگرام هاي به دست آمده نشان مي دهد که مواد محلول در آب هريک از گونه ها داراي ۳۲ ترکيب مي باشد که دو ترکيب بيشترين مقدار را دارد که يکي از آن دو ماده ساليسيليک اسيد است. مقدار ساليسيليک اسيد در مواد استخراجي پوست صنوبر دلتوئيدس و اورامريکن به ترتيب ۱۴٫۷ppm و ۱۹٫۵ مي باشد.
نتيجه گيري: به طور کلي اين پژوهش نشان مي دهد که جنس صنوبرها داراي ساليسيليک اسيد مي باشند. اما مقدار آن کمتر از جنس بيد مي باشد. مقدار ساليسيليک اسيد در پوست صنوبر اورامريکن بيشتر از دلتوئيدس است. ترکيب هاي چربي دوست پوست اورامريکن دو برابر دلتوئيدس است. در حالي که بين ترکيب هاي آب دوست آنها تفاوت زيادي وجود ندارد.