مقاله اندازه گيري غلظت سولفيد هيدروژن و ظرفيت اكسيداسيون و احيا در خط اصلي انتقال فاضلاب شهرري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري غلظت سولفيد هيدروژن و ظرفيت اكسيداسيون و احيا در خط اصلي انتقال فاضلاب شهرري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفيت اكسيداسيون و احيا
مقاله غلظت سولفيد هيدروژن
مقاله CCTV
مقاله شبكه جمع آوري شهرري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده دويل مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خوردگي يکي از مشکلات اساسي در شبکه هاي جمع آوري فاضلاب در دنياست که خسارات اقتصادي و اکولوژيکي بزرگي ايجاد مي كند. يکي از انواع مهم اين خوردگي ها، خوردگي ميکربي است که ۲۰ درصد از کل آسيب هاي ناشي از خوردگي را به  خود اختصاص مي دهد. هدف اين مطالعه بررسي پتانسيل خوردگي در شبکه فاضلاب شهرري بر مبناي غلظت گاز سولفيد هيدروژن توليدي در شبکه و ميزان ظرفيت اكسيداسيون و احياي فاضلاب بود. در اين بررسي ميزان غلظت گاز سولفيد هيدروژن توليد شده شبكه فاضلابرو شهرري با استفاده از دستگاه پرتابل سولفيد هيدروژن سنج با نشان MICRO III مدل G203s و ميزان ظرفيت اكسيداسيون- احياي فاضلاب با استفاده از دستگاه پرتابل ظرفيت اكسيداسيون و احيا متر با نشان هانا سنجيده شد. سپس نتايج به دست آمده از اين بررسي با بررسي بصري شبكه فاضلاب اين منطقه با استفاده از سيستم تلويزيون مدار بسته (CCTV) مدل IBAK مورد مقايسه قرار گرفت. ميانگين مقدار غلظت گاز سولفيد هيدروژن در ساعت ۹ صبح برابر ۰٫۸۳ قسمت در ميليون با انحراف معيار ۰٫۹۳۱ و در ساعت ۳ بعد از ظهر ۱ قسمت در ميليون با انحراف معيار ۱٫۱۵۵ بود. همچنين ميانگين ظرفيت اكسيداسيون – احياي اندازه گيري شده در ساعت ۹ صبح برابر -۸٫۴۲ ميلي ولت با انحراف معيار ۶۰٫۴۳ و در ساعت ۳ بعد از ظهر حدود -۳۷٫۳ ميلي ولت با انحراف معيار بود. با توجه به ميزان توليد سولفيد هيدروژن در شبكه فاضلابرو شهرري و ميزان ظرفيت اكسيداسيون- احيا فاضلاب در اين شبكه و همچنين بازرسي بصري با سيستم تلويزيون مدار بسته، پتانسيل خوردگي فاضلاب در اين شبكه نسبتا بالا ارزيابي شد.