مقاله اندازه گيري فساد مالي در ايران با استفاده از منطق فازي (رويکرد اقتصادي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري فساد مالي در ايران با استفاده از منطق فازي (رويکرد اقتصادي)
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بررسي اقتصادي
مقاله فساد مالي (ارتشا)
مقاله رانت جويي
مقاله فساد اقتصادي
مقاله نظريه مجموعه فازي
مقاله دستمزد
مقاله اقتصاد زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عصاري آراني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي شهري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فساد پديده اي پيچيده، چند بعدي و داراي علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از يک عمل فردي (مانند رشوه) تا يک سوء عمل فراگير که تمام ارکان نظام سياسي و اقتصادي را در برمي گيرد، گسترده است. به رغم پيچيدگي، دشواري و حساسيت سروکار يافتن با اين عارضه، در سالهاي اخير مطالعات گسترده اي در اندازه گيري فساد، بيان علل ارتکاب چنين فعاليت مجرمانه و ارايه راهکارهاي بازدارنده از سوي مجامع بين المللي انجام شده است.
اين مقاله با استفاده از منطق فازي، ضمن بيان چگونگي مدل سازي روابط اقتصادي، الگوريتم جديدي براي سنجش فساد در ايران معرفي مي کند. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زيرزميني و شاخص واقعي دستمزد مهمترين عوامل اقتصادي پديده فساد باشند. روند شاخص فازي فساد ايران در فاصله سالهاي ۴۳ تا ۴۸ با شاخص عددي حدود ۰٫۷ بيشترين مقدار را داشته که طي دوره (۵۳- ۱۳۴۸) کاهش يافته است. در فاصله سالهاي (۵۸-۱۳۵۳) و همچنين از سال ۷۳ به بعد روند صعودي است. بعد از انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحميلي شاخص عددي از پايداري نسبي برخوردار بوده و بين ۰٫۳ تا ۰٫۵ نوسان داشته است. بعد از جنگ تحميلي نيز روند افزايشي شاخص فازي فساد مشاهده مي شود.