مقاله اندازه گيري قدرت بازار و کارايي هزينه توليد و توزيع گوشت گاو و گوساله در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري قدرت بازار و کارايي هزينه توليد و توزيع گوشت گاو و گوساله در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت بازار
مقاله گوشت قرمز
مقاله شاخص هرفيندال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ساختار بازارهاي گوشت گاو و گوساله داخلي با استفاده از معادله هاي همزمان با روش سازمان صنعتي تجربي نو بررسي شد. داده هاي مطالعه مربوط به دوره (۱۳۵۰-۱۳۸۵) بوده و از شاخص هرفيندال به عنوان يک متغير در معادله حاشيه بازار استفاده شده است.
نتايج نشان داد که در طول دوره مورد مطالعه، قدرت بازار و اثر کارايي هزينه در توليد و توزيع گوشت در داخل کشور، به ترتيب  0.114و -۰٫۵۲۳ است. در واقع، توليد کنندگان داراي قدرت بازار نبوده و نمي توانند قيمت ها را تحت تاثير قرار دهند و بنگاههاي توليدي داراي کارايي هزينه بوده وايجاد منفعت مي کنند.