مقاله اندازه گيري ميزان آفلاتوكسين M1 در شيرهاي پاستوريزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۸۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري ميزان آفلاتوكسين M1 در شيرهاي پاستوريزه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفلاتوکسين M1
مقاله شير پاستوريزه
مقاله الايزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياضي پور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقي ابيانه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صدرممتاز محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف اين مطالعه، بررسي شيرهاي پاستوريزه از نظر آلودگي به آفلاتوكسين M1 و مقايسه محصول دو شركت عمده تامين كننده لبنيات يکي از دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران از نظر آلودگي به اين مايكوتوكسين بود.
مواد و روش ها: ۵۰ نمونه شير دو كارخانه لبني، در دو فصل سرد (زمستان ۱۳۸۷) و گرم (تابستان ۱۳۸۸) به طور تصادفي انتخاب و ميزان آفلاتوكسين M1 در آنها با استفاده از الايزاي رقابتي اندازه گيري شد. اختلاف ميانگين ها با استفاده از آزمون T استودنت در محيط نرم افزاري  INSTATAمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: %۸۴ نمونه ها به ميزان قابل اندازه گيري، آلوده به آفلاتوكسين M1 بودند. ميانگين غلظت اين مايكوتوكسين در كل نمونه ها ۲۰٫۷±۱۴٫۶ نانوگرم در ليتر و دامنه آن از ۰ تا ۶۳٫۴ نانوگرم در ليتر متغير بود. ميزان آلودگي به آفلاتوكسين M1 تنها در دو نمونه (%۴)، بالاتر از حد استاندارد ايران (۵۰ نانوگرم در ليتر) قرار داشت. ميانگين غلظت آفلاتوكسين M1 در محصولات شركت يك (۲۵٫۴±۱۵٫۷) بيشتر از محصولات شركت دو (۱۵٫۴±۱۱٫۶) بود (P<0.01). نمونه هاي زمستاني (۳۱٫۲±۱۵) شركت يک نسبت به نمونه هاي تابستاني (۱۸٫۵±۱۴٫۲) آن شركت آلودگي بيشتري داشتند (P<0.05).
نتيجه گيري: شيوع بالاي آلودگي با آفلاتوكسين M1 در نمونه هاي شير پاستوريزه نگران كننده است و لزوم پيشگيري از ورود پيش ساز اين سم (آفلاتوكسين B1) در خوراك دام هاي شيري و نيز لزوم نظارت بيشتر بر توزيع شير را خاطر نشان مي كند.