مقاله اندازه گيري ميزان اثربخشي و کارايي مدل جکسون در يادگيري يادگيرندگان در سيستم يادگيري الکترونيکي تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري ميزان اثربخشي و کارايي مدل جکسون در يادگيري يادگيرندگان در سيستم يادگيري الکترونيکي تطبيقي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله سبک يادگيري
مقاله مدل جکسون
مقاله اندازه گيري
مقاله اثربخشي
مقاله شخصي سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي ياره فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: سيادتي ملودي
جناب آقای / سرکار خانم: عروجي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تحقيقات زيادي در سيستم هاي يادگيري تطبيقي مبتني بر وب، در حال انجام است به نحوي که بتوان سيستم را مطابق سبک يادگيري کاربر، شخصي سازي نمود. تاکنون سبک هاي يادگيري گوناگوني معرفي شده اند که از آن ميان کارايي مدل جکسون در اين مقاله مد نظر قرار مي گيرد تا اثربخشي اين مدل در مدلسازي رفتارها و سبک يادگيري يادگيرندگان در سيستم يادگيري الکترونيکي تطبيقي مشخص گردد. در اين تحقيق پس از مشخص نمودن سبک يادگيري يادگيرندگان، محتواي آموزشي مطابق سبک مشخص شده به يادگيرنده ارايه گرديد. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد در يک گروه تفاوت هايي ميان کساني که مطابق سبک يادگيري خود آموزش مي بينند با سايرين وجود دارد؛ اما در گروه ديگر تفاوتي مشاهده نشد. هر چند اين ارزيابي در يک محيط آموزشي انجام شده است، مي توان آن را به اين صورت تعميم داد که لحاظ نمودن مسايل پداگوژي مي تواند در بالا بردن کارايي سيستم هاي يادگيري الکترونيکي موثر باشد.