مقاله اندازه گيري و بررسي ميزان اسيدهاي چرب امگا ۳ و امگا ۶ در گونه هاي مهم جنس کتان (.Linum spp) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري و بررسي ميزان اسيدهاي چرب امگا ۳ و امگا ۶ در گونه هاي مهم جنس کتان (.Linum spp)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتان
مقاله روغن
مقاله لينولنيک اسيد
مقاله لينولئيک اسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجزاد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خيامي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسيدهاي چرب لينولنيک اسيد (امگا ۳) و لينولئيک اسيد (امگا ۶) جزء اسيدهاي چرب ضروري مي باشند که بدن قادر به سنتز آنها نبوده و بايد از طريق غذاهاي مصرفي تامين شوند. علاوه بر اين ويژگي هاي دارويي به ويژه ضدسرطاني اين اسيدهاي چرب چندين بار توسط محققين به اثبات رسيده است.
هدف: اين تحققيق با هدف تعيين ميزان اسيدهاي چرب امگا ۳ و امگا ۶ گونه هاي وحشي و زراعي جنس کتان (L. nodiflorum L.، L. mucronatum Bertol.، L. bienne Mill.، L. austriacum L.، strictum L.،L. usitatissimum L.) انجام گرفت.
روش بررسي: دانه ها به صورت محدود از مرکز تحقيقات جهادکشاورزي استان آذربايجان غربي تهيه و کشت شدند. براي استخراج و اندازه گيري چربي از روش Leiboritz و براي آناليز اسيدهاي چرب از کروماتوگرافي گازي استفاده شد.
نتايج: ميزان اسيدهاي چرب ضروري امگا ۳ و امگا ۶ در اغلب گونه هاي وحشي و زراعي مورد مطالعه جنس کتان بسيار بيشتر از (چندين برابر) مقدار اين اسيدهاي چرب حياتي در دانه هاي روغني رايج کشت شده نظير کلزا و آفتابگردان بود، هم چنين ميزان اسيد چرب امگا ۶ در همه گونه هاي وحشي مورد مطالعه جنس کتان بيشتر از ميزان اين اسيد چرب ضروري در گونه زراعي کتان مشاهده شد.
نتيجه گيري: در اين بررسي برتري کمي و کيفي روغن کتان روغني نسبت به روغن ساير دانه هاي روغني به دليل ميزان قابل ملاحظه روغن و اسيدهاي چرب امگا ۳ آن به اثبات رسيد که بر اساس تحقيقات بيوتکنولوژيکي و با استفاده از گونه هاي وحشي کتان مي توان با افزايش ميزان اسيدهاي چرب امگا ۶ روغن کتان روغني بر کيفيت آن افزود.