مقاله اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر بهره وري صنايع تبديلي چاي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر بهره وري صنايع تبديلي چاي کشور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع تبديلي چاي
مقاله بهره وري
مقاله تحليل پوششي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پورازبري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري بهره وري به دليل اهميت آن در ارزيابي عملكرد سازمانها، همواره مورد توجه محققان بوده است. براي محاسبه بهره وري دو روش كلي پارامتري و غيرپارامتري وجود دارد. تحليل پوششي داده ها كه روشي غيرپارامتري است، با استفاده از بهينه سازي رياضي، اقدام به سنجش بهره وري واحدهاي مورد نظر مي كند. هدف از اين تحقيق، اندازه گيري، شناسايي و تحليل عوامل موثر بر بهره وري صنايع تبديلي چاي كشور است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در سال ۱۳۸۴ ميانگين بهره وري كارخانه هاي چاي برابر ۷۱ درصد بوده است و ۱۳ كارخانه بهره ور و ۴۲ كارخانه غيربهره ور بوده اند. در ادامه با انجام آزمون هاي آماري، عوامل موثر بر بهره وري واحدها بررسي و تحليل شد. در انتها نيز پيشنهادهاي جامعي براي بهبود بهره وري صنايع تبديلي چاي ارايه گرديد.