مقاله اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر رشد بهره وري کل عوامل در اقتصاد ايران با استفاده از روش باقيمانده سولو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر رشد بهره وري کل عوامل در اقتصاد ايران با استفاده از روش باقيمانده سولو
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد بهره وري کل عوامل
مقاله سرمايه انساني
مقاله ساختار اقتصادي
مقاله ساختار سرمايه
مقاله شدت تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نايبي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آزادگان علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، ميزان اثرگذاري عوامل موثر بر رشد بهره وري کل عوامل در قالب سرمايه انساني، ساختار اقتصادي، ساختار سرمايه، شدت تقاضا و پيشرفت فني محاسبه و مورد بررسي قرار گرفته است. از مطالعات تجربي انجام شده در ايران، با استفاده از تکنيک هاي اقتصاد سنجي، تاثير مثبت سرمايه انساني و پيشرفت فني (در قالب تحقيق و توسعه) بر رشد بهره وري کل عوامل حاصل شده است. اما در اين مقاله با روشي متفاوت و با استفاده از روش مانده سولو به اندازه گيري ميزان اثرگذاري عوامل مذکور در رشد TFP پرداخته شده است. نتايج حاصل شده از اين مقاله، براي دوره زماني ۱۳۷۰ – ۱۳۸۵، حاکي از آن است که سرمايه انساني، ساختار سرمايه و شدت تقاضا بيشترين تاثير مثبت بر رشد بهره وري کل عوامل را داشته اند. در مقابل، پيشرفت دانش فني، اثر بازدارنده اي در رشد TFP داشته است. تغييرات ساختاري در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور و عدم کارايي در تخصيص منابع در هر بخش، نيز طي اين دوره زماني تاثير منفي بر رشد بهره وري کل عوامل داشته است.