مقاله اندازه گيري و شبيه سازي نيتروژن نيتراتي و ارتوفسفات در مخزن سد درودزن به وسيله مدل هاي HEC-5Q و WASP7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري و شبيه سازي نيتروژن نيتراتي و ارتوفسفات در مخزن سد درودزن به وسيله مدل هاي HEC-5Q و WASP7
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخزن سد
مقاله HEC-5Q ،WASP7
مقاله شبيه سازي
مقاله نيتروژن نيتراتي
مقاله ارتوفسفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوشادي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نژاد محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير کمبود منابع آب در جهان و همچنين رشد روز افزون جمعيت و در پي آن توسعه فعاليت هاي کشاورزي و صنعتي، باعث تلاش هايي براي دستيابي به منابعي قابل اطمينان به منظور تامين اين ماده حياتي شده است که از جمله اين تلاش ها احداث سد است، اما با احداث سد کيفيت آب مخزن سد ها و پايين دست رودخانه تغيير خواهد کرد، بنابراين بررسي کيفي آب مخازن سدها ضروري است. سد درودزن روي رودخانه کر نزديک به ۷۰ کيلومتري شمال غربي شيراز قرار دارد. اين سد در سال ۱۳۵۱ مورد بهره برداري قرار گرفته و ظرفيت اوليه آن حدود ۹۹۳ ميليون متر مکعب است. در اين پژوهش نيتروژن نيتراتي و ارتوفسفات در اعماق گوناگون سد درودزن در طول يک سال اندازه گيري شده و به وسيله دو مدل HEC-5Q و WASP7 شبيه سازي گرديده و سپس اين دو مدل با يکديگر مقايسه شده اند تا مدل مناسب انتخاب گردد. ارزيابي اين مدل ها نشان داد که پيش بيني هر دو مدل مناسب و قابل قبول است. در ماههاي فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، آبان، آذر، دي و اسفند شبيه سازي نيتروژن نيتراتي در مدل WASP7 بهتر از HEC-5Q بود و در ماههاي مهر و بهمن مدل HEC-5Q مناسب تر بود. روي هم رفته بر اساس ميانگين داده هاي اندازه گيري و شبيه سازي شده در نيمرخ سد، شبيه سازي مدل WASP7 بهتر از HEC-5Q بوده است. براي ارتوفسفات شبيه سازي مدل WASP7 در ماه هاي ارديبهشت، تير، مرداد، آبان، آذر، دي و بهمن بهتر از HEC-5Q بود و در ساير ماهها (فروردين، شهريور، مهر و اسفند) مدل HEC-5Q بهتر شبيه سازي کرده است. ميانگين داده هاي اندازه گيري و شبيه سازي شده نشان داد که مدل WASP7 بهتر از HEC-5Q شبيه سازي را انجام داده است. بر اساس ميانگين داده هاي اندازه گيري شده در مخزن سد درودزن، غلظت نيتروژن نيتراتي و ارتوفسفات در مخزن سد در طول سال به ترتيب بين ۰٫۳۳-۱٫۲۳ و ۰-۰٫۱۴ ميلي گرم در ليتر مي باشد.