مقاله اندازه گيري و مقايسه سرب، روي و مس در عضله و کبد هامور معمولي (Epinephelus coiodes) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري و مقايسه سرب، روي و مس در عضله و کبد هامور معمولي (Epinephelus coiodes)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله روي
مقاله مس
مقاله هامور معمولي
مقاله کبد
مقاله عضله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ساري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ نيا منيره
جناب آقای / سرکار خانم: بازترابي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در آزمايشگاه پژوهشكده تحقيقات آبزي پروري جنوب کشور (اهواز) در سال ۱۳۸۶ انجام شد. ۵ عدد هامور از خور موسي تهيه شد .نمونه هاي از بافت عضله و کبد هر ماهي بعد از ۷۲ ساعت نگهداري در آون ۷۰ درجه سانتي گراد خشک و سپس پودر شدند. نمونه هاي پودر شده با استفاده از مخلوط اسيد نيستريک و اسيد هيدروکلريک غليظ هضم شدند.براي سنجش غلظت سرب، روي و مس در محلول هاي هضم شده از دستگاه پلاروگراف استفاده شد و نتايج زير بدست آمد: ميزان سرب در عضله هامور معمولي ۸٫۸۵ppm و در کبد۶٫۰۶ppm  بود،که اختلاف معني دار نبود (p>0.05)، ميزان روي در عضله ماهي هامور ۲۶٫۰۱ppm و در کبد ۴۴٫۷۶ppm بود و اختلاف معني داري وجود داشت (p< 0/05) و ميزان مس در اين ماهي ۴٫۷۱ppm و در کبد۵۷٫۸ppm  بود و اختلاف معني داري بود (P<۰.۰۵).