مقاله اندازه گيري و مقايسه فلزات سنگين (سرب و کادميوم) در عضله و پوست ماهي زمين کن دم نواري (Platycephalus indicus) منطقه صيادي بندر ماهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري و مقايسه فلزات سنگين (سرب و کادميوم) در عضله و پوست ماهي زمين کن دم نواري (Platycephalus indicus) منطقه صيادي بندر ماهشهر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله کادميوم
مقاله زمين کن دم نواري (Platycephalus indicus)
مقاله بندر ماهشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنجر فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري بابلي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ساري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در تابستان ۱۳۸۸ به منظور اندازه گيري و مقايسه ميزان سرب و کادميوم در بافت عضله و پوست ماهي تجاري زمين کن دم نواري(Platycephalus indicus)  صيد شده از منطقه صيادي بندر ماهشهر انجام شد. ۱۵ نمونه ماهي زمين کن دم نواري از منطقه صيادي ماهشهر جمع آوري گرديد. پس از انجام زيست سنجي جهت استخراج فلزات از بافت عضله و پوست ماهيان مورد مطالعه از روش هضم تر استفاده شد و مقادير سرب و کادميوم به وسيله دستگاه جذب اتمي شعله اي PERKIN ELMER 4100 تعيين گرديد. ميانگين غلظت سرب در بافت عضله و پوست ماهي زمين کن دم نواري به ترتيب ۱۱٫۶۵±۴٫۲۴ و ۵٫۸۲±۱٫۹۷ ميلي گرم بر کيلوگرم و ميانگين غلظت کادميوم در عضله و پوست به ترتيب ۴٫۶۶±۱٫۵۳ و ۲٫۹۴±۱٫۰۹ بود. نتايج نشان داد ميان سرب و کادميوم موجود در بافت عضله و پوست ماهي زمين کن دم نواري اختلاف معني داري وجود دارد (P<0.05). از مقايسه نتايج با حد مجاز سازمان بهداشت جهاني (WHO)، انجمن بهداشت ملي و تحقيقات پزشکي استراليا (NHMRC)، وزارت کشاورزي – شيلات و غذاي انگلستان (UK (MAFF)) بالا بودن عناصر سرب و کادميوم نتيجه گرديد.