مقاله اندازه گيري کارآيي نسبي خدمات درماني بيمارستان ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري کارآيي نسبي خدمات درماني بيمارستان ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآيي فني
مقاله کارآيي نسبي
مقاله تحليل پوششي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالم تبريز اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني پور مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيمارستان به عنوان يک واحد اقتصادي، براي استفاده بهينه از منابع موجود، ناگزير از به کارگيري تجزيه و تحليل هاي کارآيي مي باشد. داشتن سطح بالايي از کارآيي با بهبود عمليات و استفاده بهينه از امکانات، موفقيت بيمارستان ها را در دستيابي به اهدافشان تضمين مي کند.
رويکرد تحليل پوششي داده ها (DEA) به عنوان يک ابزار پژوهشي براي تحليل عملکرد کارآيي فني مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين پژوهش از اين روش براي اندازه گيري کارآيي خدمات درماني ۱۶ بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و تعيين بيمارستان هاي کارا و ناکارآ و رتبه بندي آن ها طي سال هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۶ استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد در سال ۱۳۸۴، ۷۵/۴۳ درصد، در سال ۱۳۸۵، ۲۵/۳۱ درصد و در سال ۱۳۸۶، ۵/۳۷ درصد از بيمارستان ها کارآ بودند. نتايج تحقيق به پيشنهاداتي براي بهبود کارآيي بيمارستان هاي ناکارا از طريق صرفه جويي هاي بالقوه در منابع به ميزان ۴۴/۶۲ درصد در زيربنا و ۸۸/۴۳ درصد در تعداد تخت فعال و ۱۵/۳۷ درصد در تعداد پزشک و ۵۸/۳۸ درصد در تعداد پيراپزشک رسيد.