مقاله اندازه گيري کارايي فني نيروگاه هاي حرارتي کشور به روش تحليل مرزي تصادفي (SFA) و مقايسه تطبيقي با کشورهاي منتخب در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري کارايي فني نيروگاه هاي حرارتي کشور به روش تحليل مرزي تصادفي (SFA) و مقايسه تطبيقي با کشورهاي منتخب در حال توسعه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي فني
مقاله تحليل تابع مرزي تصادفي
مقاله نيروگاه حرارتي
مقاله مقايسه تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان ليلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيروگاه هاي حرارتي به عنوان بزرگ ترين توليدکننده انرژي برق در ايران از منابع مختلفي از جمله سوخت، نيروي کار و سرمايه استفاده مي کنند. اين مقاله با استفاده از روش تحليل مرزي تصادفي (SFA)، کارايي فني و عوامل موثر بر آن را براي ۴۰ نيروگاه حرارتي برق ايران براي سال هاي ۸۵ – ۱۳۸۲ بررسي کرده و سپس طي يک مقايسه تطبيقي با کارايي فني نيروگاه هاي حرارتي ۲۲ کشور در حال توسعه، نتايج حاصل را مورد ارزيابي قرار مي دهد. نتايج حاکي از آنست که ميانگين کارايي فني نيروگاه هاي حرارتي کشور برابر با ۹۳% مي باشد و افزايش ظرفيت نصب شده نيروگاهي و تغيير نوع سوخت مصرفي از گازوئيل و نفت کوره به گاز طبيعي، به طور معني داري کارايي فني نيروگاه ها را مي افزايد و در مجموع بالاترين کارايي فني متعلق به نيروگاه هاي سيکل ترکيبي با سوخت گاز و ميانگين کارايي فني ۲۲ کشور منتخب در حال توسعه بين سال هاي ۶ – ۲۰۰۳، ۹۱٫۷% مي باشد.