سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین عسگری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علم وصنعت
سیدهادی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

آزمایشگاه به منظور بهبود روشهای تجربی و ابزاربندی در یک کار گروهی شرکت کردند. این مقاله نتایج بررسی ها برروی اندازه گیریهای فشار آب حفره ای تحت شرایط استاتیکی در یک نمونه رس پیش تحکیم یافته را ارئه می دهد. توصیه ها برای استفاده از حسگر فشار آب حفره ای ساخت کارخانه DRUCK ، انگلیس، فرمول بندی شده و هر آزمایشگاه یک آزمایش سانتریفوژ تحت شرایط مرزی معین را انجام داده است. نتایج ارائه شده استاندارد بالای اندازه گیری فشار آب حفره ای در حین عملیات پیش تحکیمی و همچنین در حین تحکیم دوباره مدل درون دستگاه سانتریفوژ را نشان می دهند. اندازه گیری فشار آب حفره ای در اعماق مختلف امکان تعریف شرایط مختلف تحکیم در هر محله از آزمایش سانتریفوژ را فراهم می کند.