سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اسدیان – بخش مخابرات و کامپیوتر شرکت متن، تهران، ایران
محمد حبیبی – بخش مخابرات و کامپیوتر شرکت متن، تهران، ایران
محمدرضا ده بزرگی – بخش مخابرات و کامپیوتر شرکت متن، تهران، ایران
آرش عظیمی نژاد – بخش مخابرات و کامپیوتر شرکت متن، تهران، ایران

چکیده:

در مقاله ارائه شده میزان اعتبار مدل فرایند انتشار رادیویی تعمیم یافته والفیش – برتونی از نقطه نظر کمی در باند فرکانسی ۴۰۰ MHz مورد توجه واقع شده است . مدل والفیش – برتونی در یک دهه اخیر به نحوی گسترده در طراحیهای سلولی جهت تحلیل فرایند انتشار شهری بکار گرفته شده است . متاسفانه محدودیتهای پیش فرضی که در اشتقاق این مدل لحاظ شده اند جامعیت آن را در محیطهای شهری ناهمواری مانند تهران به شدت خدشه دار می سازند . در این پژوهش پس از گذری کوتاه بر نحوه پیش بینی افت انتشار رادیویی به منظور طراحی شبکه سلولی رادیو ترانک شرکت برق منطقه ای تهران (TREC) با استفاده از مدل تعمیم یافته والفیش – برتونی که با ویژگی های مرفولوژی شهر تهران سازگار گردیده، اعتبار این پیش بینی ها با استفاده از نتایج اندازه گیریهای میدانی گسترده انجام شده در سطح شهر تهران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .