سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید اخوت – دانشگاه امام حسین (ع) مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمد حکاک – دانشگاه تربیت مدرس مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

مقالۀ حاضر نتایج آزمایشگاهی مطالعۀ آزمایشگاه اندازه گیری آنتن بروش میدان دور را ارائه می نماید . نتایج بدست آمده در حوزۀ زمان با اندازه گیری های صورت گرفته در حوزۀ فرکانس تطابق کاملی دارد . با یک مرتبه اندازه گیری آنتن در حوزۀ زمان می توان پرتو آنتن در رنج وسیعی از فرکانس را بدست آورد . حذف انعکاسات ناخواسته از محیط، سادگی تجهیزات و کاهش زمان و قیمت اندازه گیری از جمله مهمترین خصوصیات اندازه گیری آنتن در حوزۀ زمان می باشد