سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی فتحی زاده – دانشکده علوم، بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تابش های منعکس شده از سطح صیقلی و سطح ناهموار فلز نقره به تداخل گر ساگناک تابیده شده اند. نقش تداخل حاصل از تابش های سطح هموار روشن و متقارن، و از سطح ناهموار ضعیف و نامتقارن بدست آمدند. طیف نقش تداخل با اجرای برنامه F.F.T توسط کامپیوتر محاسبه گردیده است، و با استفاده از نقوش تداخل و طیف آنها روش های اندازه گیری ابعاد همواری ها و ناهمواری ها گزارش شده اند.