سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بشیرنژاد – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد مقیمان – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمود موسوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله اندازه گیری موضعی دوده شعله سوخت مایع به روش جمع آوری بر روی فیلتر در یک کوره آزمایشگاهی برای زوایا و الگوهای مختلف پاشش سوخت مطالعه شده است. اندازه گیریهای دوده برای زوایای پاشش سوخت ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ درجه، الگوی پاشش مخروط توخالی و مخروط تو پر و برای نسبتهای سوخت به هوای مختلف انجام شده است. اندازه گیری دمای شعله توسط ترموکوپل دیجیتالی نوع S انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد با وجودیکه ماکزیمم غلظت دوده تولید شده در شعله با افزایش زاویه پاشش زیاد می شود، مقدار دوده خروجی از کوره به دلیل افزایش آمیختگی و بالا رفتن نرخ احتراق کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد کاربرد الگوهای مختلف پاشش سوخت به صورت مخروط توخالی و مخروط توپر بر چگونگی توزیع و مقدار دوده موثر است. بطرویکه در الگوی پاشش مخروط توپر تمرکز بیشترین تولید دوده در روی محور مرکزی صورت می گیرد. در صورتیکه در الگوی پاشش مخروط توخالی تمرکز دو.ده خارج از محور مرکزی کوره اتفاق می افتد و ماکزیمم دوده تولید شده در الگوی مخروط تو خالی بیشتر است. برای هر الگوی پاشش سوخت محل ماکزیمم مقدار غلظت دوده با افزایش زاویه پاشش به محل نازل سوخت نزدیکتر شده است.