سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیار کامرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مهندس
جمال زمانی – دانشیار گروه مکانیک، آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مهندسی مکانیک د
وحید هادوی – کارشناس ارشد هوافضا، آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مهندسی مکانیک د

چکیده:

در این تحقیق بمنظور اندازه گیری تجربی ایمپالس حاصل از انفجار سرجنگی، یک دستگاه ایمپالس متر طراحی و ساخته شده است. این دستگاه شامل یک پاندول می باشد. این پاندول انرژی رسیده به دستگاه را به صورت مکانیکی و با اندازه گیری زاویه دوران پاندول محاسبه می کند. اساس کار معادله بقای انرژی می باشد. ماده منفجره در جرم های مختلف و در فواصل متفاوت از ایمپالس متر قرار می گیرد و مقدار ایمپالس ناشی از انفجار اندازه گیری می شود. رابطه تجربی موجود، ایمپالس ناشی از انفجار در هوا را تنها وابسته به یک پارامتر ابعادی می داند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ایمپالس به پارامتر دیگری نیز وابسته می باشد. در ادامه به بررسی اثر سازه حامل مواد منفجره در سرجنگی های انفجاری پرداخته شده است. نتایج بدست آمده شرایط متفاوتی را از پیش بینی ها نشان می دهد. در اینجا حامل مواد منفجره، در مناطق خاصی از اطراف سرجنگی بجای کم کردن انرژی حاصل از انفجار، بر مقدار انرژی افزوده است. این نتایج، فازهای خاصی را در اطراف یک سرجنگی انفجاری که در هنگام انفجار آن تشکیل می شوند، نشان می دهد.