سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سلما رئیس روحانی –
مهدی رنجبر –

چکیده:

همانطوری که میدانیم رویکرد کلی مهندسی ارزش بدین گونه است که پس از شناخت کل سیستم به اندازه گیری شاخص ارزش هر یک از اقلام محصول می پردازد و اقلام با شاخص ارزش پائین را پس از تعیین اولویت برای بهبود انتخاب می کند. در مهندسی ارزش جلسات طوفان فکری به منظور جمع آوری ایده ها جهت بهبود شاخص ارزش اقلام، تشکیل می شود و سپس از بین ایده های مطرح شده پس از ارزیابی آنها بهترین ایده ها را برای اجرا به مدیریت پیشنهاد می شود . در فرآیند مهندسی ارزش، فرآیند اندازه گیری ارزش نهفته است، این فرآیند نیاز به وقت زیادی دارد و معمولا با صرف هزینه زیادی انجام م ی گیرد. این مقاله ضمن معرفی کلی اندازه گیری ارزش فرآیند آن را تشریح می کند . در متن مقاله اشاره ای کوتاه به تکنیک های اندازه گیری ارزش می شود. در پایان مقاله متد جدید برای دخیل کردن آرا مصرف کنندگان نهایی (مشتری) برای اندازه گیری ارزش محصول و عملکردهای آن از دیدگاه مشتریان تحت عنوان CVM معرفی میگردد.