سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز صالح پور – دانشگاه تبریز

چکیده:

مطالعه بر روی تغییر مقاومت الکتریکی سیم های شبکه برق رسانی در اثر عوامل خارجی و به منظور کاهش اتلاف انرزی در شبکه های توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کار نتایج سنجش مربوط به افزایش مقاومت ویژه رشته هایی از دو نوع سیم برق رسانی متداول، الومینیومی و مسی، در اثر تنش های مکانیکی و حرارتی وارد به آنها گزارش شده است. همچنین میزان کاهش مقاومت نمونه های تنش دیده با روش تابکاری نیز از جنبه های عملی و تئوری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سیم های آلومینیومی بیش از نمونه های مسی در ازاء تنش های وارده تغییر مقاومت می دهند و روش تابکاری به طور بسیار موثر برای ترمیم رسانایی سیم ها قابل استفاده است.