سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهنگ فرخی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان و عضو هیات علمی

چکیده:

در این مقاله به کمک دستگاه Capillary Suction Internal damage and Freeze haw test که خلاصه وار CIF-test نامیده می شود، سعی شده شیوه جدید و دقیقتری برای اندازه گیری مقاومت بتن در مقابل یخبندان ارائه شود. در این روش اندازه گیری میزان خرابیها در اثر سرما ویخبندان در سازه های بتنی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده است. برای این کار ضمن تشریح مکانیزم خرابی در بتن ناشی از وجود یخهای میکروسکوپی، خواص بتن در حین یخ زدن وذوب ان نیز مد نظر بوده و بررسی می شود. این روش اندازه گیری مقاومت بتن در مقابل یخبندان با روشهای موجود مقایسه و فرق بین این شیوه نوین با شیوه های دیگر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه این روش می تواند به عنوان یک شیوه دقیق جایگزین روشهای دیگر گردد.