سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زاهد رحمانی خواه –
عباس اسماعیلی ساری –
فرشاد صادقی –

چکیده:

استان مازندران از تولید کنندگان اساسی برنج کشور محسوب شده و بالاترین مصرف سالیانه آفت کش را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق نمونه های آب ۱۵ ایستگاه از ۹ رودخانه واقع در قسمت شرقی این استان طی ماه های تابستان (به علت مصرف بالای سموم در این فصل) سال ۱۳۸۴ جمع- آوری گردید. نمونه های آب از طریق فاز جامد استخراج و به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی و آشکارساز NPD آنالیز گردید. به دنبال ردیابی چهار آفت کش فسفره پرمصرف دیازینون، اتیون، کلرپیرفوس و ادیفنفوس در نمونه های آب، دیازینون با فراوانی بیشتر و مقدار بالاتر شناسایی گردید و ادیفنفوس در هیچ نمونه ای یافت نشد. بیشترین غلظت اندازه گیری شده دیازینون، کلرپیریفوس و اتیون در طول دوره مطالعه به ترتیب l/gμ۰/۹۴ ، l/gμ۰/۱۷ و l/gμ۰/۳۷گزارش شد. مطالعات نشان می دهد که حضور آفت کش ها در آب رودخانه های مورد مطالعه، به میزان مصرفشان در منطقه، خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آفت کش و شرایط محیطی وابسته است و زندگی آبزیان در این اکوسیستم ها از سوی آفت کش ها تهدید می شود.