سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاسمن صنایعی – عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه اصفهان
مرتضی طالبی – عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ئیدروکربورهای آروماتیکی چند حلقه ای PAHs ا ز منابع مختلفی به محیط زیست و از آن جمله هوا وارد می شوند. این ئیدروکربن ها از اختراق ناقص ترکیبات کربن دار در درجه حرارت های بالا تشکیل شده و در هوا منتشر می گردند. علاوه بر منابع متحرک (خودروها) واحدهای صنعتی نظیر صنایع آهن و فولاد، ذوب شیشه، نیروگاهها نیز نقش اساسی در انتشار این ترکیب در هوا دارند. اندازه گیری غلظت بنزوآلفاپیرن به علت جمعیت کثیر شهر نشین و اینکه افراد به طور پیوسته از طریق هوا در معرض این ترکیب قرار دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پروژه برای اندازه گیری بنزو آلفاپیرن که به عنوان یکی از ترکیبات سرطان زا از گروه PAHs شناخته شده است. ذرات معلق هوا از اتمسفر شهر اصفهان بر روی فیلترهای کوارتزی جمع آوری گردید. ذرات معلق به کمک یک سدتگاه نمونه گیر با حجم زیاد و با دبی یک متر مکعب بر دقیقه جمع آوری شدند. سپس بنزوآلفاپیرن از نمونه های جمع آوری شده به روش اولتراسونیک استخراج گردید و برای اندازه گیری در متیل سیانید حل شد. اندازه گیری غلظت بنزوآلفاپیرن به کمک دستگاه HPLC صورت گرفت. جدول یک غلظت بنزوآلفاپیرن اندازه گیری شده را در چند نقطه شهر اسفهان را نشان می دهد. جدول ۱: غلظت بنزوآلفاپیرن در هوای چند نقطه شهر اصفهان: ایستگاه ۱: غلظت بنزوآلفاپیرن ۳/۸۷ – ایستگاه ۲: غلظت بنزوآلفاپیرن ۴/۲۱ – ایستگاه ۳: غلظت بنزوآلفاپیرن ۲/۶۳ – ایستگاه ۴: غلظت بنزوآلفاپیرن ۲/۷۲٫ با توجه به غلظت زیاد بنزو آلفاپیرن در هوای شهر اصفهان و ا ینکه جمعیت کثیری به طور پیوسته در معرض این ترکیب قرار دارند کنترل و ک اهش غلظت آن در شهر اصفهان باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.