سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد جعفری – عضو هیئت علمی واحد تحقیقات اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب
رضا بهراملو – عضو هیئت علمی واحد تحقیقات آبیاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ه
سید معین الدین رضوانی – عضو هیئت علمی واحد تحقیقات آبیاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ه

چکیده:

آب مهمترین تنگنای توسعه کشاورزی بشمار می آید . جهت مقابله با کم آبی ، افزایش راندمان و بهره وری آب به عنوان یک سیاست راهبردی توسط دولت ایران در کشاورزی اتخاذ شده و هر ساله سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای در این راستا صورت گرفته است. این مطالعه با استفاده از داده های بدست آمده از تحقیق پیمایشی و آزمایشی در دشت همدان – بهار و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان با استفاده از تحلیل شاخص بهره وری آب را در سیستم های مختلف آبیاری تحت فشار و برای محصول سیب زمینی اندازه گیری نموده و تاثیر سیاست فوق را بر بهره وری آب در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار داده است.
بر اساس یافته های تحقیق سیستم های آبیاری تحت فشار دارای حداکثر محصول و درآمد از هر متر مکعب آب می باشند. اما فقط خالص و ارزش افزوده سیستم های آبیاری ویلیموو و کلاسیک ثابت مثبت است. لذا توصیه تحقیق اینست که جهت مزارع سیب زمینی با توجه به اندازه زمین از سیستم های کلاسیک ثابت یا ویلیموو استفاده نمایند.