سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فریده فرجادبه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت ، یکی از مهمترین چالشهای جهانامروز از بین بردن تغذیه کافی جوامع انسانی و ایجاد امنیت غذایی است که می توان با رشد تولیدات ، کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در کشاورزی به آم دست یافت.
کشاورزی نیز در دو مرحله پیش و پس از تولید به صنعت وابستگی دارد و نقش اساسی صنایع پیشین در تامین برخی مواد اولیه و ابزار ، تجهیزات و ماشین آلات لازم برای تولید و نقش صنایع پسین فراوری، تبدیل و تکمیل محصولات کشاورزی تولید شده جهت آمادگی برای مصرف می باشد که به دلیل امکان مواد اولیه از داخل، ارزان بودن مواد خام محصولات کشاورزی، ارزان بودن نیروی کار و نیاز به مهارت کمتر و ارز بری پایین تر نسبت به سایر صنایع، موجب جند برابر شدن ارزش افزوده محصولات کشاورزی گردیده و علاوه بر ایجاد اشتغال ، جلوگیری از مهارت روستائیان به شهرها، افزایش درآمد روستاییان و در نتیجه افزایش امنیت ملی ، ارزش صادرات را نیز افزایش داده و موجب فشار کمتر بر سایر منابع ارزی نظیر فروش نفت می گردد. به این دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به ویژه صنایع غذایی می تواند نقش موثرتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.