سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن محسنی – شرکت تعمیر و نگهداری تاسیسات انتقال نیرو خراسان
تکتم نیرحبیبی – شرکت تعمیر و نگهداری تاسیسات انتقال نیرو خراسان
محمدرضا عابدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

بی فنیل پلی کلراتها ) ) PCBs ترکیبات آروماتیک کلردار هستند که سابقاً تحت عنوان روغنهای آسکارل بعنوان عایق در تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گرفتند که در اواخر دهه ۱۹۶۰ بعلت خواص سمی و سرطانزا بودن و مشکلات زیست محیطی ، قوانین منع مصرف برای آنها وضع گردید .
کنوانسیون بین المللی POPs 3 جهت جلوگیری از پخش و افزایش این مواد، قوانین بین المللی سیاهه برداری از منابع آلوده کننده و منهدم سازی آنها را در دستور کار خود قرار داده که بصورت تهیه استاندارد انجام می گردد، و بخش محیط زیست توانیر مسئولیت اجرای صحیح آنرا در صنعت برق بعهده دارد . لذا اندازه گیری دقیق میزان PCB در تجهیزات و روغنها از موارد مهمی است که در صنعت برق باید دنبال گردد . در این مقاله مجموعه فعالیتهایی که برای اندازه گیری دقیق این مواد در روغنها و تجهیزات آلوده که در شرکت تعمیر و نگهداری تاسیسات انتقال نیروی خراسان با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان انجام شده توضیح داده شده است، که شامل معرفی کلی، روشهای مختلف اندازه گیری، اصول اندازه گیری هر روش، مقایسه مزایا و معایب آنها با یکدیگر و تشریح روش استاندارد اندازه گیری یعنی روش گاز کروماتوگرافی که در حال حاضر در خراسان در حال انجام است، می باشد .