سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خسرو معدنی پور – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران ، انتهای کارگر شمالی
محمد تقی توسلی – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران ، انتهای کارگر شمالی

چکیده:

در این مقاله روشی برای اندازه گیری تابع مدولاسیون ، MTF ، دستگاه های چاپگر با استفاده از تکنیک ماره ارایه می شود . با تهیه دو توری رانکی بوسیله چاپگر و برهم نهادن آنها فریزهای ماره ایجاد می شود و تابع تراگسیلیک بعدی به موازات فریزهای ماره اندازه گیری می شود . با استفاده از تابع تراگسیل، MTF محاسبه می شود . این روش ساده ودقیق است و نیازی به استفاده از شکاف
باریک و آشکارساز حساس ندارد . مزیت دیگرروش اینست که تنها با استفاده از یک جفت توری شکل تابع انتقال مدولاسیون بدست می آید . این روش قابلیت تعمیم به سایر دستگاه های تصویر ساز نیز دارد .