سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق دانشگاه
محمد صدیقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه هوایی شهید ستاری
سید مسعود حسینی – کارشناس ارشد هوافضا، آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در این تحقیق خصوصیات احتراقی مدل های موجود در ارتباط با احتراق ذره آلومینیوم بیان شده است. سپس تجهیزات آزمایشگاه و روش انجام آزمایشگاه احتراق ذره آلومینیوم شرح داده شده و در نهایت بر روی نتایج تجربی به دست آمده در آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق بحث شده است. در این آزمایش ها پارامترهای دینامیکی مهمی مانند زمان سوزش و نرخ کاهش قطر ذره آلومینیوم در شرایط آزمایشی مختلف جهت بررسی تاثیر حضور گازهای نیتروژن و آرگون و همچنین تاثیر غلظت اکسیژن بر این پارامترها مورد بررسی قرار می گیرد.