سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهری میررحیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکدة علوم
امیدرضا کاکویی – آزمایشگاه واندوگراف، گروه پژوهشی فیزیک، پژوهشکده علوم هسته ای پژوهش
محمد لامعی رشتی – آزمایشگاه واندوگراف، گروه پژوهشی فیزیک، پژوهشکده علوم هسته ای پژوهش
محمود صداقتی زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکدة علوم

چکیده:

سطح مقطع جزئی پراکندگی ۱۵ N+p در انرژی مرکز جرم ۰/۷۵ MeV تا ۱/۴ MeV با بمباران هدف غنی از پروتون بوسیله باریکه یونی ۱۵ N با انرژی ۲۳Mev با دستگاه آشکارسازی ۱۸° تا ۸ ° اندازه گیری شده است . پروتون های پس پراکنده در بازه زاویه ای LEDAآشکارسازی شده است . سطح مقطعجزئی اندازه گیری شده در زاویه ۸/۲ ° رزونانس های اصلی را در انرژی های و نشان می دهد