سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – استاد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
محمد محمودی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله میدان جریان ناپایا در دنباله یک مقطع از پره توربین باد در حال نوسان سینوسی پیچ به صورت تجربی از طریق آزمایشات تونل باد مورد بررسی قرار گرفته است . محور نوسان در فاصله ربع وتر از لبه حمله ایرفویل مذکور واقع است . در انجام آزمایشات زاویه های حمله اولیه و دامنه های نوسان به گونه ای درنظر گرفته شده اند که تغییرات زاویه حمله نوسانی، شرایط مختلف زیر استال، گذر از استال و کاملا بعد از استال استاتیکی ایرفویل را پوشش دهد . همچنین بازه تغییرات فرکانس کاهش یافته از ۱۰ / ۰ تا ۱ / ۰ بوده است . نتایج آزمایشات نشان می دهد که پروفیلهای سرعت در دنباله ایرفویل در حال نوسان در زاویه های حمله لحظه ای معین با پروفیل سرعت متناظر با همان زاویه ولی در حالت ایرفویل ثابت متفاوت هستند . علاوه بر آن پروفیلهای سرعت در حالت نوسانی در زاویه های لحظه ای معین در دو فاز حرکت روبه بالا و حرکت روبه پایین نیز با یکدیگر متفاوتند . میزان این تفاوت با افزایش دامنه نوسان بیشتر می شود به طوری
که هنگامی که ایرفویل در طی بازه نوسانی خود از زاویه حمله متناظر با استال استاتیکی خود عبور می کند، اختلاف بسیار بیشتر می شود